10 kilogam cát suối trộn đất trồng cây_cho trẻ em chơi

35.000

Mô tả sản phẩm

Cát suối với nhiều kích thước khác nhau giúp cây trồng thoát nước tốt, giúp cây nhanh ra rể, ươm cây nhanh ra rể

Cát dùng cho trẻ em chơi