Nhà lưới trồng rau

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật Nhà lưới trồng rau:

Tên gọi Nhà lưới trồng rau, nhà lưới chắn côn trùng
Khổ rộng 1.2m, 1.4m, 1.8m,  2m, 3.6m.
Khổ dài Chiều dài khổ lưới 50m
Màu sắc Màu Trắng.
Loại lưới 19 mesh, 22 mesh, 32 mesh