Giới thiệu

Vườn Nhiệt Đới cung cấp: Cây nội thất, cây văn phòng, xương rồng, sen đá , hoa kiểng, cây giống ăn trái, cây công trình, đất hữu cơ, chậu trồng cây, lưới, màng, phân vật nuôi, tro trấu, xơ dừa