5 kilogam tro trấu trộn đất trồng cây

50.000

Mô tả sản phẩm

  • Tro được đốt từ trấu và rơm rạ
  • Tro nhẹ giúp đất tơi xốp thoát nước tốt