5 kilogam đất trồng xương rồng sen đá có than củi kháng khuẩn

35.000

Mô tả sản phẩm

  • Đất sạch hữu cơ tự nhiên, tơi xốp giàu dinh dưỡng
  • Đất có trộn thêm than củi giúp tơi xốp thoát nước tốt, kháng khuẩn tự nhiên