5 kilogam cám gạo cung cấp hữu cơ cho cây trồng

95.000

Mô tả sản phẩm

  • Trong canh tác tác nông nghiệp, hệ vi sinh vật rất quan trọng trong quá trình chuyển hoá năng lượng. Để cho hệ vi sinh vật phát triển cần có môi trường tốt và nguồn thức ăn phù hợp cho hệ vi sinh vật.
  • Đường Gluco rất cần thiết cho sự phát triển của vi sinh vật, chúng ta có thể tận dụng nguồn cám gạo để thuỷ phân, cung cấp nguồn thức ăn cho hệ vi sinh vật.