5 kilogam phân trùn quế đã loại tạp chất

60.000

Mô tả sản phẩm

  • Phân trùn quế cung cấp các chất khoáng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng như: Đạm 1,57% – Lân 1,24% – Kali 0,67% – Canxi 2,14% – Magiê 0,52%
  • Phân trùn có hệ vi sinh vật dồi dào phong phú như: VSV cố định đạm với hàm lượng 4,2×107 CFU/g, VSV phân giải lân 2,6×106 CFU/g và VSV phân giải cellulose 2,0×107 CFU/g