5 kilogam đất trồng rau trồng cây tơi xốp giàu đinh dưỡng

35.000

Mô tả sản phẩm

  • Đất sạch hữu cơ tự nhiên, tơi xốp giàu dinh dưỡng, nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với các loại cây trồng
  • Đất có trộn vỏ trấu mục giúp tơi xốp thoát nước tốt, ủ vi sinh chống nấm – vi khuẩn