5 kilogam vỏ trấu trộn đất trồng cây

75.000

Mô tả sản phẩm

  • Vỏ trấu nhẹ xốp được sử dụng làm giá thể sạch, có tác dụng giữ ẩm điều tiết lượng nước và tạo phát thải khí CO2 cho cây trồng hấp thụ trao đổi chất, dùng ủ gốc cây, đặt biết thích hợp để trồng lan
  • Vỏ trấu ủ mục có tác dụng như một loại phân bón, trấu ủ giữ được toàn bộ kali, phot pho, các nguyên tố trung lượng, vi lượng và phần lớn lượng đạm cung cấp chất hữu cơ cho cây trồng tốt làm đất tơi xốp, giữ phân, kích thích cây ra rễ mạnh và nhiều